Menu

Er zal eerst een intakegesprek en/of introduktieles plaatsvinden. Hierbij krijgen zowel u als ik een indruk van elkaar. Op dat moment wordt het duidelijk welke fysieke en motorische vaardigheden u beheerst. Dit zal de uitgangssituatie zijn van waaruit gewerkt gaat worden.

Er bestaat geen goed of slecht. Het gaat om de persoon die hier nu staat.

Vanaf dat moment gaan we kijken wat de doelstelling is. Er zijn dan verschillende mogelijkheden om u te begeleiden:

  • Personal training (een op een)
  • Small group training (maximaal 6 personen)
  • Trainen op schema